شناسنامه طلبه ی امروزی
 
نام طلبه ی امروزی
تماس با من
جنسیت مرد
سن 41
درباره من یه طلبه با ذهنی کنجکاو و مسئول و منتقد که به دنبال بهبود وضعیت دینی و اجتماعی جامعه ی خودشه! این هم ایمیل منه: talabehemroozi@yahoo.com

کشور ایران  
شهر

تحصیلات کارشناسی  
شغل تحصیل  
سرگرمی ها مطالعه و تحقیق  
علاقه مندی ها پژوهش مطالعه ادبیات داستانی شعر